خبرها فعاليتهای ورسک تماس با ورسک صفحه اصلی
English
درباره ورسک
اخبار ورسک
تماس با ورسک
 

فروش ماشین آلات صنایع غذایی

انجام پروژه ها بصورت کلید روشن

ساخت سیستمهای پالایش آب

ساخت ماشین آلات جنبی

تامین قطعات یدکی کارخانجات

ارائه خدمات مشاوره ای

 
 
 

فاز 4 : طراحی و تهیه نقشه های اجرائی تاسیسات برقی و مکانیکی

 • تهیه نقشه نهائی چیدمان خط تولید با توجه به نهائی شدن انتخاب ماشین آلات

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم تصفیه آب، ذخیره و پمپاژ شامل:

  • دیاگرام تصفیه، ذخیره و پمپاژ آب

  • پلان لوله کشی آب تصفیه شده در سالنهای تولید

  • استقرار و جانمایی تجهیزات تصفیه، ذخیره و پمپاژ آب

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم گرمایش، سوخت رسانی و آب سرد و گرم مصرفی شامل :

  • دیا گرام لوله کشی سوخت رسانی

  • پلان لوله کشی سوخت رسانی

  • استقرار و جانمایی تجهیزات سیستم سوخت رسانی

  • دیا گرام لوله کشی موتور خانه گرمایش ساختمان

  • پلان لوله کشی سیستم گرمایش ساختمان

  • استقرار و جانمایی تجهیزات سیستم گرمایش ساختمان

  • دیا گرام لوله کشی و تصفیه آب سرد و گرم مصرفی

  • پلان لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی

  • استقرار و جانمایی تجهیزات سیستم تصفیه آب سرد و گرم مصرفی و سایر تجهیزات آن

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم هوای فشرده شامل :

  • دیاگرام لوله کشی سیستم هوای فشرده

  • پلان لوله کشی سیستم هوای فشرده

  • استقرار و جانمایی تجهیزات سیستم هوای فشرده

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم تبرید شامل :

  • دیاگرام لوله کشی سیستم تبرید

  • پلان لوله کشی سیستم تبرید

  • استقرار و جانمایی تجهیزات سیستم تبرید

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم آتش نشانی شامل :

  • پلان لوله کشی سیستم آتش نشانی

  • جزئیات نصب تجهیزات سیستم آتش نشانی

  • نقشه پمپاژ سیستم آتش نشانی

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم لوله کشی فاضلاب شامل :

  • پلان لوله کشی فاضلاب در داخل ساختمان و محوطه

  • جزئیات نصب تجهیزات سیستم لوله کشی فاضلاب

  • جمع آوری آب باران محوطه

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم تهویه مطبوع به کمک نرم افزار carrier شامل :

  • دیا گرام سیستم تهویه مطبوع ساختمان

  • پلان سیستم تهویه مطبوع ساختمان

  • استقرار و جانمایی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های برقی شامل:

  • محاسبه طراحی و تهیه نقشه های اجرائی پست برق

  • تهیه نقشه های اجرائی شبکه برق رسانی

  • تهیه نقشه های اجرائی اصلاح ضریب قدرت

  • متره

 • محاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم عصاره خانه - جهت تولید نوشابه گاز دار شامل:

  • دیاگرام لوله کشی سیستم عصاره خانه

  • پلان لوله کشی سیستم عصاره خانه

  • استقرار و جانمائی تجهیزات سیستم عصاره خانه

  • دیاگرام، پلان و جانمائی تجهیزات CIP سیستم عصاره خانه

  • متره

 • مجاسبه، طراحی و تهیه نقشه های سیستم فرآوری مالت - جهت تولید ماءالشعیر شامل:

  • دیاگرام سیستم فرآوری مالت

  • پلان سیستم فرآوری مالت

  • جانمائی واستقرار ماشین آلات سیستم فرآوری مالت

  • دیاگرام، پلان و جانمائی تجهیزات CIP سیستم فرآوری مالت

  • متره